Skip to content

Jaunie datumi Berlīnes latviešu skolas 2024./2025. mācību gadam

2024. gads – 14.09.; 28.09.; 12:10.; 26.10.; 09.11.; 23.11.; 07.12.

BĒRNU GRUPAS

Mūsu skolas bērnu vecums ir no dzimšanas līdz 14 gadiem. Bērni darbojas piecās vecuma grupās:

 • bēbīšu grupa ( 0 līdz 1 (1,5)) gadam kopā ar vecākiem,
 • mazuļu grupa (1 (1,5) līdz 3 gadiem) kopā ar vecākiem,
 • vidējā grupa (3 līdz 6-7 gadi) bērnu grupa,
 • vecākā grupa (6-7 līdz 9 gadi) bērnu grupa,
 • pusaudžu grupa (10 gadi +) bērnu grupa.

Katrai vecuma grupai ir sava nodarbību telpa un skolotājas.

NODARBĪBU APRAKSTI

Rotaļājies!

Bēbīšu grupas nodarbības, skolotāja Vinija

Mēs satiekamies ar citiem vienaudžiem un viņu vecākiem, iepazīstam skaņas un latviešu tautasdziesmu melodijas, dziedam, rotaļājamies, rāpojam un visādi citādi iepazīstam pasauli latviskā vidē.

Nāc kopā!

Mazuļu grupas nodarbības, skolotāja Vinija

Mēs dziedam, ritmizējam, vingrinām mazos pirkstiņus, apgūstam krāsas, skaitām skaitāmpantus, ejam rotaļās un klausāmies mammas vai tēta dzimtās valodas melodiju.

Dziedi un dejo!

Vidējā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Ieva N.

Mēs mācāmies spēlēt stabules, ritma instrumentus, kopā muzicējam, iepazīstam tautas dziesmu un locām mēles latviešu valodas melodiskajā ritmā.

Darbojies!

Vidējā vecuma bērnu grupas nodarbības, skolotājas Jogita un Ieva N.

Mēs spēlējamies, lasām, dejojam, dziedam un ejam rotaļās, visu to darām mammas un tēta sirds valodā, tajā brīnumu valodā, kurā uz ielas un dārziņā nerunā neviens cits bērns. Bet šeit tādu bērnu ir daudz!

Runā un lasi!

Vecākā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Aija un Ieva P.

Mēs bagātinām latviešu valodas vārdu krājumu, sarunājoties par tēmām, par kurām bieži vien ikdienā ģimenē latviešu valodā nerunājam, lasot, izstrādājot projektus, deklamējot un dziedot. Mēs iepazīstam latviešu literatūru un tradīcijas, Latvijas ģeogrāfiju un dabu, kā arī sabiedrības un kultūras dzīves svarīgākās norises.

Domā un Raksti!

Vecākā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Aija un Ieva P.

Mēs rakstām latviski un apgūstam latviešu valodas pareizrakstības pamatus. Mēs dalāmies trīs grupās atkarībā no valodas attīstības līmeņa un strādājam ar atbilstošas grūtības pakāpes darba lapām.

Lasi un domā!

Latviešu valoda, radoši un interaktīvi pusaudžu grupai, skolotājas Anete un Ieva K.

Domā un dari!

Latviešu valoda, radoši un interaktīvi pusaudžu grupai, skolotājas Anete un Ieva K.

Piparkūkas

Visu vecuma bērnu grupu nodarbība

Pirms Ziemassvētkiem mūsu māmiņas pagatavo piparkūku mīklu, no kuras mēs veidojam visskaistākās figūras un cepam vissmaržīgākās un garšīgākās piparkūkas pasaulē.

Kokles spēles apmācība

Vada skolotāja Vinija

Piedāvājam kokles spēles apmācību bērniem vecumā no 9 gadiem. Nodarbībā apgūsim kokles spēles pamatus, vienkāršus akordus, pavadījumu dziesmām, muzicēšanu kopā. Kokles spēli var apgūt jebkurš spēlētgribētājs, kuram ir interese to darīt.

Maksa par vienu nodarbību 5 eiro.

Nodarbību laiki skolas nodarbību dienās (sk.kopējo nodarbību plānu) no plkst.12.20 līdz plkst. 13.20

Šobrīd skolā  pieejamas 5 kokles.  Šīs kokles ir  iespējams iznomāt uz mācību laiku par simbolisku samaksu 30 eiro gadā.

KĀRTĪBA

Skolā

1.1. Skolas apmeklējums ir brīvprātīgs saskaņā ar vecāku pieteikumu.

1.2. Skolas sarunvaloda – latviešu valoda.

1.3. Nodarbības notiek piecās vecuma grupās, atbilstoši bērnu vecumam.

bēbīšu grupa ( 0 līdz 1 (1,5)) gadam kopā ar vecākiem,
mazuļu grupa (1 (1,5) līdz 3 gadiem) kopā ar vecākiem,
vidējā grupa (3 līdz 6-7 gadi) bērnu grupa,
vecākā grupa (6-7 līdz 9 gadi) bērnu grupa,
pusaudžu grupa (10 gadi +) bērnu grupa.

 

1.4. Katru gadu, uzsākot mācības skolā, bērna vecāki vai aizbildņi (turpmāk tekstā – vecāki), kuri bērnu piesaka skolā, aizpilda pieteikumu. Pieteikumā norādītas informācijas (dzīvesvietas, e-pasta un/vai tālruņa u.c.) maiņas gadījumā, bērna vecāki nekavējoties informē skolas vadītāju vai skolotāju.

1.5. Skolas darba diena ir no plkst. 10:30 līdz 13:10. Tās kārtība:

 • Katras grupas rīta aplis plkst. 10:30.
 • Mazuļu grupas darba laiks no plkst. 10:30 līdz 11:20,
 • Vidējās bērnu grupas darba laiks no plkst. 10:30-12:10 ar starpbrīžiem,
 • Vecāko bērnu grupu darba laiks no plkst. 10:30-13:10 ar starpbrīžiem.
 • Starpbrīži starp 40 min. nodarbībām 1.starpbrīdis- 10 min. plkst.11:20 – 11:30, starpbrīdis 20 min. plkst.12:10-12:30.
 • Uzkodas un dzērienu katram bērnam sagādā vecāki un ēšana klases telpā atļauta tikai starpbrīžos

1.6. Skolā vecāki ar bērniem ierodas laikus, t.i., vismaz 5 minūtes pirms nodarbību sākuma.

1.7. Uz skolu atnākušos bērnus, skolotājs reģistrē apmeklējuma žurnālā.

1.8. Nodarbību telpās bērni valkā iekštelpu apavus (rudenī, ziemā).

1.9. Pārtikas atkritumus un nomainītās autiņbiksītes neatstāj nodarbību telpu atkritumu tvertnēs.

1.10. Ja bērns nav sasniedzis 12 gadu vecumu, vecāki nodarbību laikā uzturas skolas telpās (koridorā vai brīvā klases telpā). Ja vecāks piedalās nodarbībās kopā ar bērnu, tad aktīvi darbojas līdzi.

1.11. Grāmatas skolas bibliotēkā pret parakstu izsniedz un pieņem skolas bibliotekāre vai cita, par to tajā brīdī atbildīgā persona. Vecāko grupu bērni drīksti paši izņemt un nodot grāmatas, mazāko grupu bērniem to drīkst darīt vecāki, ievērojot nodošanas termiņus.

1.12. Katras ģimenes pārstāvis /-ji vienu sestdienu, pilnu skolas dienu no plkst. 9.30 līdz 14.00 ir skolotāju palīgs. Ģimenes izvēlas, kura sestdiena viņiem ir ērtāka. Skolotāja palīga uzdevums šajā dienā:

 • palīdzēt sakārtot telpas (uzslaucīt, sakārtot solus, uzlikt paklāju, notīrīt tāfeli),
 • ielaist pēc durvju zvana skolā,
 • nodarbību laikā drīkst uzturēties klasē, palīdzēt skolotājam,
 • sekot līdzi nodarbību laikam, ieskandinot sākumu un beigas,
 • rūpējas par skolas grāmatu plaukta kārtību, nepieciešamības gadījumā to sakārto kopā ar bibliotekāri,
 • pēc nodarbībām palīdzēt sakopt telpas un atstāt tās saskaņā ar ģimenes centra norādīto telpu izkārtojumu.

1.13. Publiskojot skolas pasākumu fotogrāfijas un filmas:

  • Skola apņemas uzņemt un publicēt tikai tādas fotogrāfijas un filmas, kuras raksturo skolas darbību: darbs klasē, bērnu radošie darbi, pasākumi un kopbildes.
  • Fotogrāfijas un filmas tiek publicētas tikai ar vecāku atļauju.
  • Publicējot fotogrāfijas un filmas, skola par bērniem nenorāda personas datus.
  • Skolas fotogrāfijas un filmas var tikt publicētas sekojošās interneta vietnēs: skolas mājas lapā, skolas Facebook lapā, skolas avīzē un citos mēdijos, kas raksturo un reklamē skolas darbību.

2. Vecāku pienākumi:

2.1. Iedrošināt bērnus runāt latviski un pašiem ar bērniem sarunāties latviski.

2.2. Nodrošināt, lai bērni skolu apmeklētu regulāri, un informēt skolas vadītāju vai grupas skolotāju, ja bērns neieradīsies uz nodarbību vai pārtrauks mācības skolā.

2.3. Nodrošināt savus bērnus ar uzkodām un dzērieniem.

2.4. Sekot, lai bērni (jo īpaši mazākie) bez vecāka vai skolotāja pavadības neaiziet no skolas (nama) telpām.

2.5. Ievērot, lai bērni noliek vietā no brīvi pieejamo grāmatu plaukta, kas atrodas telpā 402, paņemtās grāmatas. Grāmatas no citu tautu skolām ir jānoliek atpakaļ atbilstošajā plauktā.

2.6. Sekot līdzi, lai bērni ar cieņu un pieklājību izturētos pret Mēringdames ģimenes centra telpām, tā īpašumu, darbiniekiem un viesiem.

3. Bērnu (skolēnu) pienākumi:

3.1. Skolā runāt latviešu valodā (bērna iespēju robežās) gan nodarbībās, gan starpbrīžos.

3.2. Ņemt līdzi uz skolu zīmuli, pildspalvu un dzēšgumiju, mapes ar darba lapām, piezīmju burtnīcas un citus materiālus, ja tādi tiek izmantoti nodarbībās.

3.3. Uzmanīgi klausīties, kad skolotājs vai kāds cits bērns runā.

3.4. Uzvesties pieklājīgi – būt laipniem un izpalīdzīgiem.

3.5. Cienīt skolu un tās vidi, rūpēties par skolas un nama inventāru.

3.6. Nodarbību laikā nelietot mobilo telefonu, planšetdatoru, izņemot gadījumus, kad tie nepieciešami nodarbību laikā.

3.7. Sakārtot aiz sevis darba vietu un sakopt savu vietu pēc ēšanas.

4. Skolotāju pienākumi:

4.1. Sagatavot un novadīt nodarbību atbilstoši skolas tematiskajam nodarbību plānam un vecuma grupai.

4.2. Veicināt un iedrošināt bērnu runāšanu latviski gan nodarbībās, gan ārpus tām.

4.3. Ierasties skolā laikus, ieteicams plkst.10:00, lai sagatavotos nodarbībām.

4.4. Pēc nodarbībām novietot skolas inventāru tam paredzētajā vietā.

4.5. Pēc nodarbībām pārliecināties, ka telpa ir atstāta sakopta.

4.6. Laikus paziņot skolas vadītājam, ja nav iespējams ierasties skolā noteiktajā mācību dienā, kā arī sagatavot informāciju skolotājam, kurš aizvietos, par apgūstamo vielu.

Berlīnes Latviešu skolas vadītāja Lolita Laizāne

Back To Top