Skip to content

Kokles spēle bērniem – Berlīnes Latviešu skolā

Koklītes koklēja upītes malā,
Bij’ manim redzēti to koklētāju.

Koklītes ir klāt! 

Šogad Berlīnes Latviešu skolā jaunums- vecākās grupas bērniem būs iespēja apgūt kokles spēli fakultatīvajās folkloras nodarbībās.

Par finansējuma līdzekļiem iegādātas 6 kokles. Tās par nelielu samaksu būs iespēja izīrēt un kokles spēli turpināt apgūt arī mājās, ne tikai nodarbībās.

Šādu iespēju piedāvājam visupirms Berlīnes Latviešu skolas bērniem.

Taču ir iespēja pieteikties tikai uz šīs nodarbības apmeklējumu arī citiem bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem, kuriem būtu interese par instrumenta spēli un folkloru.

Jau šajā sestdienā, 15. augustā 2020, būs iespēja kokles izmēģināt.

Ja Tevi interesē, raksti: skola@latviesi-berline.de
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!

Berlīnes Latviešu skolas darbību daļēji finansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”

Back To Top