Skip to content

Berlīnes Latviešu Folkloras kopa “Rīta Rasa”

Ideja dibināt folkloras kopu Berlīnes gaisā virmoja jau sen. Tā gaidīja vien mazu impulsu, kas 2015. gadā “atlidoja” uz Berlīni Luksemburgas latviešu folkloras kopas “Dzērves” veidolā. Kopā muzicēšana šo ideju tikai nostiprināja, un 2015.gada 3.oktobrī latvieši Berlīnē nodibināja folkloras kopu Rīta rasa. Paši sakām tā: esam kopā, lai dziļāk izzinātu latvisko tradīciju, nestu to tālāk paši savās ģimenēs un plašajā pasaulē.

Visu 2016.gadu veidojām un piedalījāmies dažādās meistardarbnīcās: tradicionālās dziedāšanas (Z.Šmite), kokles un stabules spēles (D.Liepa), danču (D.Circene, Ē.Zeps) un tradicionālo latviešu svētku svinēšanas (R.K.Spīča, R.Jansone) darbnīcās.

Rīta rasai ir dziedinošs spēks. Latviešu valodā vārdam dziedāt un dziedināt ir viena sakne. Tā nu arī mēs dziedam un dziedinām – vispirms esam garā un miesā veseli paši un tad nododam dziedinošo spēku tālāk.

Rīta rasa: Vinija Folkmane (vadītāja), Ieva Ketzer, Ieva Kunga, Lolita Laizāne, Zanda Liepiņa, Ilze Orinska, Antra Strazdiņa, Rūta Vimba, Linda Vepere, Linda Mozere, Maija Bilsēna, Liene Broka, Laima Bikše, Marta Folkmane, Katrina Ģēvele, Dzintars Bilsēns

Kā Berlīnes latviešu fokloras kopa Rīta rasa:

  • piedalījāmies 2016., 2017.gada diasporas Lieldienu un Jāņu svinību organizēšanā Latvijas vēstniecības dārzā.
  • pirmo reizi uzstājāmies 2016. gada 11.novembrī Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrības rīkotājās „Latvijai – 98“ svinībās.
  • 2016. gada 18.decembrī uzstājāmies kopā ar Berlīnes latviešu skolas bērniem muzikālajā izrādē „Ziemassvētki sabraukuši“
  • 2017. gada 2. martā apciemojām “Dzērves” un sveicām folkloras kopu 10 gadu jubilejā.
  • 2017. gada 17.-18.jūnijā piedalījāmies Eslingenas dziesmu svētkos “Eslingenai 70” un guvām vienreizēju un neatkārtojamu pieredzi.
  • 2017. gada 17. novembrī kāpām uz skatuves divreiz, lai sveiktu Berlīnes diasporas latviešus Latvijas 99. dzimšanas dienā un lai dziedātu kopā ar leģendāro Latvijas postfolkloras grupu “Iļģi”.
  • 2017. gada 15. decembrī kopā ar Rozīti Katrīnu Spīču aicinājām berlīniešus uz pirmo danču vakaru.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Berlīnes latviešu fokloras kopa Rīta rasa Facebook oficiālā lapa

Nāc mūsu pulkā!

Back To Top