Skip to content

Berlīnes latviešu skolas 12. macību gads ir noslēdzies

Mūsu 2022./2023. mācību gads ir noslēdzies.

Berlīnes Latviešu skolu šajā mācību gadā apmeklēja 51 bērns. Mēs esam lepni, priecīgi un pateicīgi par katru no viņiem. Vislielākais prieks ir par mazuļu grupas kuplo apmeklētāju skaitu, jo viņi ir mūsu nākotne.

Arī šis gads bija dažādu pasākumu un pārmaiņu pilns. Mums pievienojušās divas jaunas skolotājas – Jogita un Ieva P. (mums ir 3 Ievas), kā arī palīgos nāca skolotājs Sandis. Kopumā skolā darbojās 10 skolotāji. Ir jauna skolas vadītāja – Lolita.

Tika svinēti gan Latvijas svētki, gan Ziemassvētki ar lielisku, skolotāju izrādītu, teātra izrādi, gan Lieldienas (šajā reizē teātra izrādi bija sagatavojuši pusaudžu grupas bērni), gan Mātes diena ar sirsnīgu bērnu uzstāšanos. Mātes dienas svinības bija arī īpašas ar to, ka tā bija pirmā uzstāšanās Kokļu spēles pulciņa meitenēm skolotājas Vinijas vadībā. Pusaudžu grupas bērni kopā ar skolotāju Ievu K. sarūpēja pārsteigumu – atjaunoja tradīciju, izveidot skolas gada avīzi. Bet šogad tas jau ir neliels krāsainais žurnāls. 

Liels paldies filoloģijas doktorei, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas profesorei Sanitai Martenai par lekciju un sarunām par daudzvalodību ģimenē un sabiedrībā, un par mātes valodas nozīmību.

Paldies visiem vecākiem, ka aktīvi iesaistās un palīdz organizēt skolas dzīvi. Atsevišķs paldies vecāku pārstāvei Baibai, skolas bibliotekārei Laurai un Inesei, kura ir atbildīga par līgumiem.

Bet vislielākais paldies Latviešu Berlīnes skolas skolotājām – mazuļu grupas skolotājai, skolas dibinātājai un ilggadējai vadītājai Vinijai, vidējās grupas skolotājām Ievai N. un Jogitai, vecākās grupas skolotājiem Aijai, Ievai P., Dacei un Sandim, kā arī pusaudžu grupas skolotājām Anetei, Zandai un Ievai K..

Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tas ir brīvprātīgais darbs, kas nesākas un nebeidzās tikai ar nodarbību vadīšanu sestdienās. Tas ietver arī sagatavošanos nodarbībām, kas citreiz ilgst vairākas dienas. Tās ir arī vairākas Zoom tikšanās darbadienu vakaros. Paldies skolotājiem par to!

Un te neliels ieskats noslēguma nodarbības svinībās.

Bērni saņēma diplomus, pinām Jāņu vainagus, gājām rotaļās, ēdām Jāņu sieru un foto stūrīti katrs varēja iejusties Līgas un Jāņa lomā.

Paldies vēstniecei Aldai Vanagai par kopā būšanu un uzrunu. Paldies Latvijas vēstniecība Vācijā par atbalstu un iespēju svinēt vēstniecības dārzā.

Berlīnes Latviešu nedēļas nogales skolu daļēji finansē Latviešu valodas aģentūra / Latvian Language Agency no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Eiropas Latviešu apvienība

 

Back To Top