Skip to content

Kokles balss izskan pasaulē

Pilsoniskā aktivitāte sākas, apzinoties savu identitāti, savas saknes, kultūru. Kokles ir latviskās identitātes pamata simbols. Motivācija apgūt kokles spēli un koklēšanas prasmes ir stipra, paliekoša un diasporas aktivitātēs pielietojama vērtība, kas nozīmīga gan diasporas iekšienē, gan prezentējot Latvijas un latviešu kultūru mītnes zemē, gan veicina sadarbību starp diasporu un Latvijas sabiedrību.


Šī gada 3.–06. oktobrī Heisterbergā (Vācijā) gaidāms vēl nebijis notikums:

koklēšana un ar folkloru saistītas aktivitātes trīs dienu garumā, piedaloties 40 koklesmīļiem no 8 valstīm (Vācijas, Austrija, Luksemburgas, Zviedrijas, Beļģijas, Latvijas, Francijas, Spānijas) un kokļu spēles un folkloras jomas elitei, proti, kokles spēles klasiķim, LU profesoram, grāmatas “Kokles un koklēšana Latvijā” autoram Valdim Muktupāvelam, kokles spēles virtuozei, etnomuzikoloģei, kokles vārda nesējai pasaulē Laimai Jansonei, folkloras kopas “Kokle” vadītājai, bērnu folkloras kustības virzītājai Latvijā, kokles skolotājai Dinai Liepai, etnomuzikoloģei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas tradicionālās dziedāšanas pedagoģei Zanei Šmitei un filozofei, Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes priekšsēdātājai, folkloras festivālu “Pulkā eimu, pulkā teku” un “Baltica” režisorei Mārai Mellēnai.

Tas vien, ka divus mēnešus pirms nometnes sākuma brīvu vietu jau vairs nebija, liecina par kokles aktualitāti latviešu diasporā un lielo interesi par to. Popularizēt koklēšanas tradīciju diasporas kopienās ir arī apvienības “Vakareiropas koklētāji” pamatideja un mērķis. Tā jau gandrīz trīs gadus apvieno Eiropā dzīvojošus koklētgribētājus, rīkojot mācības, koncertus, saspēlēšanas un pat ierakstot savu CD. Arī šajā nometnē tiks ritināts Vakareiropas koklētāju dziesmu pūrs un apgūtas jaunas prasmes.

Lai kokles spēli padarītu pievilcīgu visiem interesentiem mācības notiks šādās grupās: pilnīgie iesācēji, mūžīgie iesācēji, jaunie koklētāji un prasmīgie spēlētāji. Bagātīgā nometnes programma sola ne vien nodarbības koklēšanas prasmju attīstīšanai, spēles tehnikas uzlabošanai, improvizācijas un tradicionālās dziedāšanas paraugstundas, bet arī tautasdziesmu stāstus, kopēju zaptēšanu, draudzēšanos mūzikā un vakarēšanu. Nometnes ietvaros tiks rīkota arī diskusija “Es esmu latvietis. Latviskā identitāte un pilsoniskā apziņa”, tā rosinot nometnes dalībniekus vēlreiz izvērtēt savas latvietības pamatvērtības.

Projektu īsteno Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrība, sadarbībā ar Frankfurtes latviešu biedrību, Luksemburgas latviešu asociāciju, Itālijas un itāļu Šveices latviešu biedrību “Alisi” un balstoties uz apvienības “Vakareiropas koklētāji” iestrādēm.

Nometni “Kokles balss pasaulē” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Līguma ID Nr.2019.LV/DP/09/02. Par informatīvā materiāla saturu atbild Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrība.
#DiasporasNVO2019.

Back To Top