Skip to content

Lieldienas 2018

Lielās dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.

Ieskandini Lielo dienu kopā ar mums un nāc krāsot olas, gavilēt, rotaļāties un šūpoties!

SESTDIEN,
2018. GADA 24. MARTĀ
NO PLKST. 12.00 LĪDZ 15.00

LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS DĀRZĀ
REINERZSTR. 40/41, 14193 BERLIN

Ierašanās no plkst. 12.00 lidz 12.30

Paņem līdzi:

  • nevārītas un nekrāsotas olas, ja vēlies olas krāsot;
  • jau krāsotas olas, ja nevēlies olas krāsot;
  • groziņu ar cienastu.

Izvēlies laika apstākļiem atbilstošu apģērbu!

Pasākumam piesakies līdz 2018. gada 23. martam pa e-pastu: pieteikumi@latviesi-berline.de

Ieeja:

  • Berlīnes Latviešu skolas ģimenēm – brīva.
  • Pārējiem – ziedojums no ģimenes 6 EUR apmērā uz Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrības kontu:

Lettische Kinder- und Kulturgemeinschaft in Berlin
Commerzbank, Konto Nr. DE64100400000605568500
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Spende für Veranstaltung am 24.03.2018.

Rīko:
Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrība
www.latviesi-berline.de

Back To Top