Skip to content

Sociālā kustība  #GribuTeviApakaļ

2016.gada vasarā Diasporas skolotāju kursos Latvijā mūsu skolas skolotājas iepazinās ar Latvijas institūta pārstāvjiem. Latvijas institūts (LI)  ir iestāde, kura ikdienā strādā ar dažādiem komunikācijas projektiem un veicina Latvijas atpazīstamību ārvalstīs. 2016. gada jūlijā LI aizsāka sociālo kustību #GribuTeviApakaļ (www.li.lv) ar mērķi veicināt pasaulē dzīvojošu tautiešu saiknes stiprināšanu ar Latviju.

AKCIJA 2016: Ziemassvētku apsveikumi Latvijas senioriem

Pēc iepazīšanās skolotāju kursos, LI aicināja pasaules latviešu skoliņas iesaistītties sociālajā akcijā #GribuTeviApakaļ, veidojot un nosūtot personīgus Ziemassvētku apsveikumu kartītes Latvijas sociālās aprūpes centros mītošajiem senioriem, lai iepriecinātu vientuļos Latvijas cilvēkus un stiprinātu ārvalstīs dzīvojošo latviešu izcelsmes bērnu saikni ar Latviju.  Pēc LI informācijas 2016. gadā Latvijā ir 23 sociālās aprūpes centri ar 2073 iemītniekiem.

Mūsu skoliņa bija viena no 24 pasaules latviešu skoliņām, kura atbalstīja akciju un vairākās nodarbībās oktobrī un novembrī 4 līdz 13 gadus veci bērni izgatavoja 40 apsveikumus. Decembrī bērnu gatavotie un sarakstītie apsveikumi tika nosūtīti pasionāta “Rokaiži” (Aizputes novadā) 20 iemītniekiem un 20 iemītniekiem sociālajā aprūpes centrā “Trapene” (Apes novadā).

Ceram, ka bērnu gatavotie apsveikumi iepriecināja aprūpes centrā mītošos seniorus! 

Akcijas noslēgumā saņēmām Latvijas prezidenta kundzes, Latviešu diasporas skoliņu patroneses Ivetas Vējones   sveicienus un paldies vārdus latviešu bērniem un viņu vecākiem ārzemēs.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Latvijas Institūta direktores Aivas Rozenbergas paldies visām latviešu diasporas skoliņām un to skolēniem par dalību akcijā.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Back To Top