Skip to content

Skolas maksa tiek noteikta par mācību gadu, ar iespēju maksāt pa ceturkšņiem.

  • vidējo un lielo grupu bērniem (virs 3 gadiem) – 171 eiro/gadā (42,75 eiro/cet.)
  • mazo bērnu grupa (1-3 gadi) – 133 eiro/gadā (33,25 eiro/cet.)
  • Ja skolu apmeklē vienas ģimenes divi vai vairāk bērni, maksa par nodarbībām ir 285 eiro/gadā (71,25 eiro/cet.)

Atsevišķos gadījumos iespējamas atlaides ģimenēm, kuras ir sarežģītā finansiālā situācijā. Šādā gadījumā lūdzam rakstīt iesniegumu skolas vadībai un katrs šāds gadījums tiks izskatīts atsevišķi.

Mācību maksu lūdzam pārskaitīt uz biedrības kontu :

Lettische Kinder- und Kulturgemeinschaft in Berlin e.V.
Commerzbank
IBAN: DE64100400000605568500
BIC: COBADEFFXXX

Samaksa iespējama pilnā apmērā līdz 01.10. vai pa ceturkšņiem attiecīgi līdz 01.10., 01.01., 01.04., 01.06..

Par kavētām nodarbībām maksa par nodarbību netiek atmaksāta vai kā citādi kompensēta.

Back To Top