skip to Main Content

Jaunie datumi Berlīnes latviešu skolas 2020./2021 mācību gadam

2020. gads – 15.08., 29.08., 12.09., 26.09., 10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12.

2021. gads – 16.01., 30.01., 13.02., 27.02., 13.03., 27.03., 10.04., 24.04., 08.05., 22.05., 05.06.

BĒRNU GRUPAS

Mūsu skolas bērnu vecums ir no 6 mēnešiem līdz 14 gadiem. Bērni darbojas četrās vecuma grupās:

 • mazuļu grupa (6 mēneši līdz 3 gadiem) kopā ar vecākiem,
 • vidējā grupa (3 līdz 6-7 gadi) bērnu grupa,
 • vecākā grupa (6-7 līdz 9 gadi) bērnu grupa,
 • virsskolas grupa (10 gadi +) bērnu grupa.

Katrai vecuma grupai ir sava nodarbību telpa un skolotājas.

NODARBĪBU APRAKSTI

Folkloras nodarbība

(vecāko bērnu grupai, skolotāja Vinija)

Īpašs piedāvājums: folkloras nodarbība ar akcentu uz kokles spēles apmācību.

Šobrīd pieejamas 6 kokles.  Šīs kokles būs iespējams iznomāt uz mācību laiku un par tām vecākiem būs jāuzņemas materiālā atbildība pilnā apmērā – t.i. 120.00 Eiro vērtībā.

Nodarbība būs fakultatīva, t.i. brīvprātīga, taču mājās papildus jātrenējas kokles spēlē 🙂 Šī nodarbība notiks tajā laikā, kurā ir arī trešā nodarbība. Tiem vecākās grupas bērniem, kuri nevēlēsies apgūt folkloru un spēlēt kokli, būs iespēja piedalīties radošajā nodarbība. Lūgums aprunāties ar saviem bērniem un paziņot man par koklētgribētājiem līdz 1. augustam.  Savukārt, ja nebūs gribētāju no skolas bērnu vidus, tad pēc 1. augusta dosim iespēju arī citiem bērniem, kuri skolu patstāvīgi neapmeklē.

Nāc kopā!

(mazuļu grupas nodarbības, skolotāja Vinija)

Mēs dziedam, ritmizējam, vingrinām mazos pirkstiņus, apgūstam krāsas, skaitām skaitāmpantus, ejam rotaļās un klausāmies mammas vai tēta dzimtās valodas melodiju.

Darbojies!

(vidējā vecuma bērnu grupas nodarbības, skolotājas Inga un Ieva N.)

Mēs spēlējamies, lasām, dejojam, dziedam un ejam rotaļās, visu to darām mammas un tēta sirds valodā, tajā brīnumu valodā, kurā uz ielas un dārziņā nerunā neviens cits bērns. Bet šeit tādu bērnu ir daudz!

Runā, lasi!

(vecākā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Anete un Dace)

Mēs bagātinām latviešu valodas vārdu krājumu, sarunājoties par tēmām, par kurām bieži vien ikdienā ģimenē latviešu valodā nerunājam, lasot, izstrādājot projektus, deklamējot un dziedot. Mēs iepazīstam latviešu literatūru un tradīcijas, Latvijas ģoegrāfiju un dabu, kā arī sabiedrības un kultūras dzīves svarīgākās norises.

Raksti!

(vecākā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Anete un Dace)

Mēs rakstām latviski un apgūstam latviešu valodas pareizrakstības pamatus. Mēs dalāmies trīs grupās atkarībā no valodas attīstības līmeņa un strādājam ar atbilstošas grūtības pakāpes darba lapām.

Dziedi un dejo!

(vidējā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Ieva N.)

Mēs mācāmies spēlēt stabules, ritma instrumentus, kopā muzicējam, iepazīstam tautas dziesmu un locām mēles latviešu valodas melodiskajā ritmā.

Radošā!

(fakultatīva, visu bērnu grupām, skolotāja Ieva)

Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, max. 10 bērni.

Neparastās – vizuālās mākslas nodarbības. Mēs koncepcionāli veidojam jaunas idejas, pielietojot dažādas tradicionālas un netradicionālas vizuālās mākslas tehnikas. Analogi un digitāli.

Domā!

(latviešu valoda, radoši un interaktīvi jauniešu grupai, skolotāja Zanda)

Piparkūkas

(visu vecuma bērnu grupu nodarbība, skolotājas)

Pirms Ziemassvētkiem mūsu māmiņas pagatavo piparkūku mīklu, no kuras mēs veidojam visskaistākās figūras un cepam vissmaržīgākās un garšīgākās piparkūkas pasaulē.

Dejo!

(vidējā un vecākā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Edīte)

Mēs dancojam latviešu dančus un ejam rotaļās. Mācāmies ritmu un soļus un kustamies latviskā garā.

Nodarbību plānojuma pamatā ir latviešu tradīcijās ieturētā saules gada ievērošana (Saulgiežu atzīmēšana). Tomēr nodarbību tematus, kas kopīgi visām vecuma grupām, nepārtraukti meklējam un uzlabojam, ņemot vērā arī mūsdienu latviešu sabiedrībā un Latvijā svarīgos notikumus, jo vēlamies, lai mūsu skola ir mūsdienīga un interesanta šodienas bērniem!

KĀRTĪBA

Skolā

 1. Vecāki piesaka bērnu Berlīnes latviešu skolā (turpmāk – skola) katru mācību gadu, piesakoties šeit: PIETEIKUMS vai ierodoties pirmajā nodarbību dienā skolā.
 2. Vecāki noslēdz līgumu par nodarbību apmeklējumu.
 3. Vecāki veic maksājumu par nodarbībām līgumā paredzētajā kārtībā.
 4. Skola ir atvērta nodarbību sestdienās no pl. 10.00 līdz 14.00.
 5. Katras ģimenes pārstāvis vienu sestdienu, pilnu skolas dienu, ir skolotāju palīgs.
 6. Nodarbību un citas ģimenes centra koplietošanas telpas gan pieaugušie, gan bērni uztur kārtībā un ievēro norādītās atkritumu izmešanas vietas.

Nodarbībās

 1. Paziņojumu par nodarbību laiku, norisi un nepieciešamajām lietām skolas vadītāja/skolotāji nosūta savlaicīgi vecākiem e-pastā vai izmantojot citus saziņas līdzekļus.
 2. Bērna nodarbību apmeklējumu vecāki atzīmē speciāli iekārtotajā Doodle lapā.
 3. Nodarbību kavējuma gadījumā vecāki aicināti iespējami savlaicīgi paziņot skolas vadītājai vai skolotājām.
 4. Vecāki atved bērnus uz nodarbībām savlaicīgi, lai viņi varētu iejusties.
 5. Nodarbību sākums pl.10.30. Vienas nodarbības ilgums 40 min.
 6. Mazuļu vecāki uzturas nodarbības telpā kopā ar mazuli.
 7. Vidējā un vecākā vecuma bērnu vecāki nodarbību laikā uzturas ārpus klases telpas.
 8. Vecāks – skolotāja palīgs nodarbību laikā:
  • ielaiž pēc durvju zvana nodarbību kavētājus,
  • drīkst uzturēties klasē un palīdzēt skolotājam,
  • seko līdzi nodarbību laikam, ieskandinot sākumu un beigas.
 9. Starpbrīžos bērni drīkst ēst un padzerties skolotāju norādītajās vietās.
 10. Atrodoties skolas telpās, bērniem ir maiņas apavi.

Publiskojot skolas pasākumu fotogrāfijas un filmas

 1. Skola apņemas uzņemt un publicēt tikai tādas fotogrāfijas, filmas, kuras raksturo skolas darbību: darbs klasē, bērnu radošie darbi, pasākumi un kopbildes.
 2. Fotogrāfijas, filmas tiek publicētas tikai ar vecāku atļauju.
 3. Publicējot fotogrāfijas, filmas, skola par bērniem nenorāda personas datus.
 4. Skolas fotogrāfijas, filmas var tikt publicētas sekojošās interneta vietnēs: skolas mājas lapā, skolas Facebook lapā, skolas avīzē un citos mēdijos, kas raksturo un reklamē skolas darbību.
Back To Top