Skip to content

2011.gada jūnijā Latvijas vēstniecības rīkotajā Jāņu ielīgošanas pasākumā tikās vecāki, kuri redzot, cik labprāt bērni kopā spēlējās, nosprieda, ka ir vajadzīgas biežākas tikšanās reizes. Tā radās skolas dibināšanas ideja. Vinija Folkmane uzņēmās iniciatīvu un veica aptauju par potenciālajiem skolas apmeklētājiem. Viņa vienojās ar vēstnieku Ilgvaru Kļavu par iespējām skolai piešķirt telpas vēstniecībā.

Pirmā tikšanās notika 2011.gada 15.oktobrī, ko uzskatām par skolas dzimšanas dienu.

Mūsu kopīgie mācību gadi un svarīgākie notikumi:

Jūnijs. Mācību gada noslēgumā 3.jūnijā bērni saņem apliecinājumu par dalību un latvju rakstu zīmi kokgriezumā “Austras koks”. Pasākumā uzstājas bērnu fokloras grupa “Mazās dzērves” no Luksemburgas.

Seši vecākās grupas bērnu kopā ar bērnu fokloras grupa “Mazās dzērves” no Luksemburgas piedalās un uzstājas “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70” (16.-18.jūnijs) Eslingenā, Vācijā.

Skolotāja Anita Nuķe atvadās no skolas.

Maijs. Svinam Ģimenes dienu. Pasākuma piedalās viesi: Latvijā dzimušais un Vācijā uzaugušais valodnieks un etnogrāfs Austris Grasis, kurš stāsta par daudzvalodības priekšrocībām un latviešu valodas saglabāšanas nozīmīgumu, un Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauniešu teātra studija ar izrādi “Kur ir mana mamma?”. Pasākuma laikā ir apskatāma Berlīnes rokdarbnieču adīto mauču izstāde “rADA un rāda”.

Marts. Svinam tradicionālās Lieldienas Latvijas Vēstniecības dārzā. Bērni un pieaugušie piedalās četrās darbnīcās: olu vārīšanas (uz ugunskura katlā), šūpošanās, saulītes tīšanas un sporta stafetes. Vecāki ir sarūpējuši cienastu.

Decembris. Ziemassvētku pasākumā uzstājas vecākās grupas bērni kopā ar folkloras grupu “Rīta rasa” izrādē “Ziemassvētki sabraukuši” (ķekatnieki mājā) un jau trešo reizi postfolkloras grupa no Latvijas “Rikši”.

Novembris. Skolas bērni iesaistās Latvijas institūta organizētajā Ziemassvētku akcijā Latvijas senioriem, sagatavojot 40 apsveikumus pansionāta Rokaiži (Kazdangas pagasts, Aizputes novads) un sociālās aprūpes centra Trapene (Trapenes pagasts, Apes novads) iemītniekiem.

Skolas vecākās grupas bērni piedalās ar rotaļu “Es izaugu liela meita” Latvijas Republikas proklamēšanas  98. gadadienai veltītjā pasākumā Latvijas vēstniecībā.

Skolas vadītāja Vinija Folkmane saņem Latviešu valodas aģentūras apbalvojumu Atzinības raksts par ieguldījumu latviskās identitātes saglabāšanā.

Oktobris. Skolā viesojas Latvijas Kultūras akadēmijas studentes, fokloristes Rozīte Katrīna Spīča un Rasa Jansone ar tēmu “Latviešu gadskārtu svētkus svinēšanas tradīcijas no Miķeļiem līdz Mārtiņiem”.

Septembris. Skolā darbojas 35 bērni trijās vecuma grupas un septiņas skolotājas.

Jūnijs. Mācību gada noslēgumā bērni saņem apliecinājumu par dalību un latvju rakstu zīmi kokgriezumā “Aka”.

Decembris. Ziemassvētku pasākumā uzstājas vecākās grupas bērni ar izrādi “Pieci kaķi sarunāja” (pēc V.Delles motīviem) un postfolkloras grupa no Latvijas “Rikši”.

Novembris. Skolā viesojas folkloristes Ilga Reizniece un Zoja Heimrāte no Latvijas, lai kopā ar bērniem svinētu Mārtiņdienu.

Par godu Latvijas dzimšanas dienas pasākumam Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma pirmo reizi apmeklē Berlīnes latviešu skolu Mēringdamas ģimenes centrā.

Septembris. Skolā darbojas …. bērni trijās vecuma grupās un septiņas skolotājas.

Edīte Lucava, skolas audzēknes mamma, uzsāk vadīt Latviešu tautas danči nodarbības vidējā un vecākā vecuma bērnu grupās.

Jūnijs. Skolas bērni saņem apliecinājumu par dalību skolā un dāvaniņu – Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras kopienas krūzīti.

Decembris. Pirmo reizi vidējā un vecākā vecuma skolas bērni cep piparkūkas Mēringdamas ģimenes centra virtuvē un gatavo puzurus.

Skolas Ziemassvētku pasākumā vecākās grupas bērni uzstājas ar izrādi “Ziemassvētku nakts leļļu istabā” (G.Micānes luga bērniem). Pasākumā muzicē arī postfolkloras grupa no Latvijas “Rikši”.

Septembris. No rudens semestra tiek ieviestas divas jaunas nodarbības vecāko bērnu grupā: Latviešu tautas kultūra un tradīcijas. Danči un Bērnu joga ar latviešu tautas pasakām.

Skolā darbojas 27 bērni trīs vecuma grupās un četras skolotājas.

Pirmo reizi tiek organizēts Miķeļdienas tirgus, kurā bērni tirgojas ar pašizgatavotām lietām. Pircēji – vecāki.

Jūnijs. Skolas bērni mācību gada noslēgumā saņem apliecinājumu par dalību skolā un dāvaniņu – auduma maisiņu ar uzrakstu Berlīnes latviešu skola.

Janvāris. Santa Lemika, divu skolas audzēkņu mamma, kļūst par vidējā vecuma bērnu grupas skolotāju.

Decembris. Ziemassvētku pasākumā uzstājas bērni un vecāki ar izrādi “Vecīša cimdiņš” (Latviešu tautas pasaka) Latvijas vēstniecības zālē.

Septembris. Skolā darbojas 20 bērni trijās vecuma grupās un trīs skolotājas.

Jūnijs. Pirmo reizi skolas bērni mācību gada noslēgumā saņem apliecinājumu par dalību skolā.

Maijs. Atsaucoties skolas sludinājumam, uzsāk darbu skolā skolotāja Evita Zabothene.

Janvāris. Pateicoties kādas audzēknes mammai, ir atrastas labiekārtotas klases telpas Mēringdamas ģimeņu centrā (Familienzentrum Mehringdam).  Šajā vietā notiek arī čehu, igauņu, ukraiņu nedēļas nogales skolu nodarbības.

Oktobris. Skolā vairākas nodarbības vada eiritmijas pasniedzēja Jūlija Jansone.

Septembris. Skolā darbojas divas vecuma grupas divās klases telpās un divas skolotājas.

Jūnijs. Darbu skolā pārtrauc skolotāja Anda Wegener.

Oktobris. Pirmā tikšanās reize jeb skolas dzimšanas diena ir 2011.gada 15.oktobris. Par skolas vadītāju kļūst Vinija Folkmane.

Pirmās nodarbības tiek organizētas Latvijas vēstniecības konsulārajās telpās Berlīnē. Skolā darbojas 12 bērni un trīs skolotājas: Vinija Folkmane, Anita Nuķe un  Anda Wegener.

Back To Top