Skip to content

Ģimeņu nometne “Padzīvosim zaļi”

Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrības rīkotā ģimeņu nometne “Padzīvosim zaļi”.

Laikā no 20. līdz 22. oktobrim skaistā vietā pie Frauensee (Sievu ezera) notika pirmā Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrības rīkotā ģimeņu nometne. Nometnes vietai tika izraudzīts bērnu un jauniešu atpūtas centrs KIEZ Frauensee, netālu no Berlīnes.

Par nometnes vadmotīvu tika izvēlēta Imanta Ziedoņa “Zaļā pasaka” un tā nometne tika pie sava gan ļoti tiešā, gan simboliskā nosaukuma “Padzīvosim zaļi!”. Tā notika meža vidū pie Frauenzē ezera un nometnes rīkotāju vēlēšanās bija, lai visi šajā nometnē justos labi, jo tieši to simboliski nozīmē – “padzīvot zaļi”. Latviešu valodā bieži izmantojam teicienus pārnestā nozīmē. Padzīvot zaļi – dzīvot un justies labi. Dzīvot un justies labi pašam, zināt, ka labi ir otram, justies laimīgam.

Nometnē piedalījās 80 dalībnieki vecumā no 5 mēnešiem līdz dalībniekiem pašos labākajos gados. Te bija dalībnieki no Berlīnes, Hamburgas, Leipcigas, Ebersvaldes, Lībekas, Vedeles. Te bija gan latvieši, gan krievi, gan vācieši. Liela daļa dalībnieku bija Berlīnes un Hamburgas latviešu skolu ģimenes, kā arī abu pilsētu latviešu biedrību biedri.

Nometnes organizētāji piedāvāja dalībniekiem darboties 6 darbnīcās – Mazuļi, Radošie darbi, Teātris, Valoda, Tautas instrumenti un Danči. Darbojoties šajās darbnīcās dalībnieki čakli gatavojās svētdienas teātra izrādei, kura tika veidota pēc Imanta Ziedoņa “Zaļās pasakas” motīviem. Radošo darbnīcu dalībnieki gatavoja dekorācijas, valodas darbnīcu dalībnieki apguva dažādas valodas zinības un mācījās tekstu, teātra darbnīcas dalībnieki apguva aktieru meistarstiķus, tautas mūzikas instrumentu darbnīcas dalībnieki apguva kokles un stabules spēli, lai veidotu izrādes muzikālo ietērpu, savukārt danču darbnīcas dalībnieki apguva danču soļus, lai kuplinātu izrādi ar savu priekšnesumu. Darbnīcās kopā darbojās gan vīri, gan sievas, gan bērni, gan latvieši, gan vācieši, gan krievi.

Visas darbnīcas notika sestdienas pirmspusdienā un pēcpusdienā. Savukārt laikā starp darbnīcām, pēc pusdienām, dalībnieki piedalījās gājskrējienā “Izskrien Latviju”. Apkārt Frauenzē ezeram atbilstoš Latvijas kontūrai tika izveidota trase ar kontrolpunktiem, kuri atbilda 6 Latvijas pilsētām: Liepāja, Kolka, Rīga, Ainaži, Daugavpils, Bauska. Dalībniekiem pēc pilsētu ģerboņiem, kuri atradās kontrolpunktā, bija jāatpazīst pilsēta un ģerbonis jāielīmē Latvijas kartē tajā vietā, kurā šī pilsēta atrodas. Šajā gājskrējienā varēja piedalīties un arī piedalījās visi nometnes dalībnieki, visiem tas sagādāja ļoti lielu prieku un jautrību. Kādi čaklākie pamanījās šī gājskrējiena laikā salasīt arī sēnes.

Nometnes divos vakaros notika vakarēšana ar dziesmām, koklēšanu, muzicēšanu un jaukām sarunām. Sestdienas vakarā pēc vakariņām visi nometnes dalībnieki pulcējās pie vīru sagatavotā ugunskura un baudīja dzīvās uguns siltumu dziedot dziesmas un cepot turpat ezerā noķertās zivis. Savukārt mazākiem bērniem, kuri jau laicīgi devās pie miera, bija iespēja klausīties nomierinošajās šūpuļdziesmu skaņās.

Svētdienas rīts pienāca nemanot un pēc brokastīm dalībnieki sanāca kopā uz izrādes kopmēģinājumu. Tad nu lielākais izaicinājums bija visu radošo darbnīcu veikumu salikt kopā vienā izrādē, kas arī ļoti veiksmīgi izdevās. Izrādes dalībnieki kopmēģinājumā bija ļoti pacietīgi un cieņpilni viens pret otru.

Pēc pusdienām sekoja lielais nometnes notikums – izrāde “Zaļā pasaka”.

Vai tu atceries, kā pagājušajā gadā mežs ienāca pilsētā? Kad viņš gāja prom, taisni žēl palika, gribējās iet līdzi. Šogad viņš atkal nāks. Tikai nekad nevar zināt, kad. Es vakar biju mežā. Klausījos, skatījos — nekā nemana. Es prasu: “Nenāksi uz pilsētu? Nenāksi uz pilsētu?” Neatbild. Klusē. Liels, zaļš mežs.

Visbiežākie bērnu jautājumi nometnes laikā: Vai mēs nevaram vēl te palikt? Vai nākošgad atbrauksim atkal?

Tik īss un tik intensīvi ar latvisku gaisotni piepildīts laiks tik ļoti satuvināja nometnes dalībniekus, ka bija ļoti grūti šķirties. Izveidojās jaunas draudzības, iegūta jauna pieredze, jaunas atziņas un jauni kopā darbošanās impulsi.


Ģimeņu nometni finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Back To Top