Skip to content

Radošajā nodarbībā tēma: Rainis un Aspazija.

Darbiņus veidoja gan vidējās un vecākās Berlīnes skolas grupas bērni. Jaunākie bērni klausoties abu dzejnieku dzejoļus izkrāsoja Raini un Aspaziju uz darba lapām. Vecākie zīmēja mazu ilustrāciju par katra izvēlētu dzejolīti.

Šeit ist pieejama izkrāsojamā darba lapa / Rainis un Aspazija >

Nodarbību vadīja skolotāja Ieva Kunga.

© Pavasaris 2015

Back To Top