Skip to content

Radošās nodarbības projekts, uzzīmēt komiksu latviešu tautasdziesmai. Zīmēja vecākās un vidējās grupas bērni.

Dievs nolaida bumbul’ zemē,
Bumbul’s negrib zemē augt;

Dievs nolaida cilvēk’ zemē,
Cilvēks negrib bumbuli raut;
Bumbul’s negrib zemē augt;

Dievs nolaida spieķīt’ zemē,
Spieķīts negrib cilvēku pērt;
Cilvēks negrib bumbuli raut;
Bumbul’s negrib zemē augt;

Dievs nolaida ugun’ zemē,
Uguns negrib spieķīti degt;
Spieķīts negrib cilvēku pērt;
Cilvēks negrib bumbuli raut;
Bumbul’s negrib zemē augt;

Dievs nolaida ūdeni zemē,
Ūdens negrib uguni dzēst;
Uguns negrib spieķīti degt;
Spieķīts negrib cilvēku pērt;
Cilvēks negrib bumbuli raut;
Bumbul’s negrib zemē augt;

Dievs nolaida vērsi zemē,
Vērsis grib to ūdeni dzert,
Ūdens grib to uguni dzēst,
Uguns grib to spieķīti degt,
Spieķīts grib to cilvēku pērt,
Cilvēks grib to bumbuli raut,
Nu grib bumbuls zemē augt.

Back To Top