skip to Main Content

Berlīnes latviešu skolas kalendārs 2022

Pateicoties mūsu brīnišķīgajiem bērniem un lieliskajai radošo nodarbību skolotājai Ievai Kungai, Berlīnes latviešu skolai šogad ir pašai savs kalendārs! Tapšanas…

Leļļu teātris

Radošā nodarbība / Leļļu teātris Tikai divas klātienes nodarbības 2020. gada rudenī.

Viens Zemnieks brauc mežu

Viens zemnieks brauc uz mežu / Animācijas filma Animācijas filma “Viens zemnieks brauc uz mežu”, kuras pamatā ir latviešu tautas…

Zaķīšu pirtiņa

Radošās nodarbības projekts: Zaķīšu pirtiņa. Tehnika vienkārša: krāsains kartons, salvetes, krītiņi.

Dievs nolaida bumbuli zemē – Komikss

Radošās nodarbības projekts, uzzīmēt komiksu latviešu tautasdziesmai. Zīmēja vecākās un vidējās grupas bērni. Dievs nolaida bumbul' zemē, Bumbul's negrib zemē…

Rainis un Aspazija

Radošajā nodarbībā tēma: Rainis un Aspazija. Darbiņus veidoja gan vidējās un vecākās Berlīnes skolas grupas bērni. Jaunākie bērni klausoties abu…

Zvēri un abru taisītājs

Berlīnes latviešu skolā radošājā nodarbībā veidots projekts - Zvēri un abru taisītājs. Latviešu tautas pasakas teksts tik sadalīts vairākās daļās.…

Back To Top