Skip to content

Berlīnes latviešu skolas avīze 2023

Pēc vairāku gadu pauzes jaunā veidolā ir atgriezusies Berlīnes latviešu skolas avīze. Avīzes redakcijā piedalījās virsskolas grupa, mūsu lieliskie jaunieši:…

Berlīnes latviešu skolas kalendārs 2022

Pateicoties mūsu brīnišķīgajiem bērniem un lieliskajai radošo nodarbību skolotājai Ievai Kungai, Berlīnes latviešu skolai šogad ir pašai savs kalendārs! Tapšanas…

Leļļu teātris

Radošā nodarbība / Leļļu teātris Tikai divas klātienes nodarbības 2020. gada rudenī.

Viens Zemnieks brauc mežu

Viens zemnieks brauc uz mežu / Animācijas filma Animācijas filma “Viens zemnieks brauc uz mežu”, kuras pamatā ir latviešu tautas…

Zaķīšu pirtiņa

Radošās nodarbības projekts: Zaķīšu pirtiņa. Tehnika vienkārša: krāsains kartons, salvetes, krītiņi.

Dievs nolaida bumbuli zemē – Komikss

Radošās nodarbības projekts, uzzīmēt komiksu latviešu tautasdziesmai. Zīmēja vecākās un vidējās grupas bērni. Dievs nolaida bumbul' zemē, Bumbul's negrib zemē…

Rainis un Aspazija

Radošajā nodarbībā tēma: Rainis un Aspazija. Darbiņus veidoja gan vidējās un vecākās Berlīnes skolas grupas bērni. Jaunākie bērni klausoties abu…

Zvēri un abru taisītājs

Berlīnes latviešu skolā radošājā nodarbībā veidots projekts - Zvēri un abru taisītājs. Latviešu tautas pasakas teksts tik sadalīts vairākās daļās.…

Back To Top