skip to Main Content

Jaunie datumi Berlīnes latviešu skolas 2022./2023. mācību gadam

2022. gads – 03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.
2023. gads 14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 26.03., 22.04., 06.05., 20.05, 03.06, 17.06.

Berlīnes latviešu nedēļas nogales skola ir brīvā laika skola latviskas izcelsmes bērniem. Skola dod iespēju bērniem latviski sarunāties, lasīt un dziedāt, kā arī apgūt latviešu valodas rakstības pamatus. Skolas bērni iepazīst tautas tradīcijas un mācās svinēt latviešu svētkus. Savukārt, bērnu vecākiem nodarbību laikā ir iespēja baudīt latviešu sabiedrību, vienam otru iepazīt, atrast domu biedrus un dibināt ģimeņu draudzību.
Skola ir izveidota 2011. gada 15. oktobrī un darbojas uz brīvprātības principa.

Skolas nodarbību dienas ir katra otrā sestdiena, sākot no augusta līdz jūnijam.
Nodarbību diena sākas plkst. 10.30 Mēringdamas ģimenes centrā (Familienzentrum Mehringdamm, Mehringdamm 114, Berlin 10965) 401. – 403. telpā.

BĒRNU GRUPAS

Mūsu skolas bērnu vecums ir no 6 mēnešiem līdz 16 gadiem. Bērni darbojas četrās vecuma grupās:

 • mazuļu grupa (6 mēneši līdz 3 gadiem) kopā ar vecākiem,
 • vidējā grupa (3 līdz 6-7 gadi) bērnu grupa,
 • vecākā grupa (6-7 līdz 9 gadi) bērnu grupa,
 • virsskolas grupa (10 gadi +) bērnu grupa.

Katrai vecuma grupai ir sava nodarbību telpa un skolotājas.

Gadu gaitā Berlīnes latviešu skolas telpās ir izveidojusies bibliotēka gan ar bērnu, gan ar pieaugušo grāmatām latviešu valodā. Grāmatu fondā ir aptuveni 300 grāmatas. Nodarbību dienās ir iespējams tās izņemt un nodot.

Nāc un pievienojies!

Gaidām gan mazus, gan lielus interesentus no Berlīnes un tās apkaimes!

NODARBĪBU APRAKSTI

Nāc kopā!

(mazuļu grupas nodarbības, skolotāja Vinija)

Mēs dziedam, ritmizējam, vingrinām mazos pirkstiņus, apgūstam krāsas, skaitām skaitāmpantus, ejam rotaļās un klausāmies mammas vai tēta dzimtās valodas melodiju.

Dziedi un dejo!

(vidējā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Ieva N.)

Mēs mācāmies spēlēt stabules, ritma instrumentus, kopā muzicējam, iepazīstam tautas dziesmu un locām mēles latviešu valodas melodiskajā ritmā.

Darbojies!

(vidējā vecuma bērnu grupas nodarbības, skolotājas Inga un Ieva N.)

Mēs spēlējamies, lasām, dejojam, dziedam un ejam rotaļās, visu to darām mammas un tēta sirds valodā, tajā brīnumu valodā, kurā uz ielas un dārziņā nerunā neviens cits bērns. Bet šeit tādu bērnu ir daudz!

Runā un lasi!

(vecākā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Dace un Aija)

Mēs bagātinām latviešu valodas vārdu krājumu, sarunājoties par tēmām, par kurām bieži vien ikdienā ģimenē latviešu valodā nerunājam, lasot, izstrādājot projektus, deklamējot un dziedot. Mēs iepazīstam latviešu literatūru un tradīcijas, Latvijas ģoegrāfiju un dabu, kā arī sabiedrības un kultūras dzīves svarīgākās norises.

Domā un Raksti!

(vecākā vecuma bērnu grupu nodarbības, skolotāja Dace un Aija)

Mēs rakstām latviski un apgūstam latviešu valodas pareizrakstības pamatus. Mēs dalāmies trīs grupās atkarībā no valodas attīstības līmeņa un strādājam ar atbilstošas grūtības pakāpes darba lapām.

Lasi un domā!

(latviešu valoda, radoši un interaktīvi jauniešu grupai, skolotāja Zanda un Anete)

Domā un dari!

(latviešu valoda, radoši un interaktīvi jauniešu grupai, skolotāja Zanda un Anete)

Piparkūkas

(visu vecuma bērnu grupu nodarbība, skolotājas)

Pirms Ziemassvētkiem mūsu māmiņas pagatavo piparkūku mīklu, no kuras mēs veidojam visskaistākās figūras un cepam vissmaržīgākās un garšīgākās piparkūkas pasaulē.

Radošā!

(fakultatīva, skolotāja Ieva)

MINECRAFT Programming

Grupa līdz 12 bērniem, vecumā no 10 līdz 14 gadiem

Nodarbību laiks: katru piektdienu no plkst. 16:15 līdz 17:45 (pēc Vācijas laika)
Nodarbības ilgums: 1,5 h
Nodarbību sākums: 2022. gada 9. septembris
Nodarbību ilgums: Mācību gads / septembris – maijs
Nodarbību maksa: 45 eiro / mēnesī

Pieteikties var ikviens bērns no Eiropas!
Nepieciešams labs interneta pieslēgums, jo mācības notiek tiešsaistē.

Detalizētakā informācija un pieteikšanās, sūtot ziņu epastā: ieva.kunga@latviesi-berline.de

Kokles spēles apmācība

Vada skolotāja Vinija

Piedāvājam kokles spēles apmācību bērniem vecumā no 9 gadiem. Nodarbībā apgūsim kokles spēles pamatus, vienkāršus akordus, pavadījumu dziesmām, muzicēšanu kopā. Kokles spēli var apgūt jebkurš spēlētgribētājs, kuram ir interese to darīt.

Maksa par vienu nodarbību 5 eiro.

Nodarbību laiki skolas nodarbību dienās (sk.kopējo nodarbību plānu) no plkst.12.20 līdz plkst. 13.20

Šobrīd skolā  pieejamas 5 kokles.  Šīs kokles ir  iespējams iznomāt uz mācību laiku par simbolisku samaksu 30 eiro gadā.

Nodarbību plānojuma pamatā ir latviešu tradīcijās ieturētā saules gada ievērošana (Saulgiežu atzīmēšana). Tomēr nodarbību tematus, kas kopīgi visām vecuma grupām, nepārtraukti meklējam un uzlabojam, ņemot vērā arī mūsdienu latviešu sabiedrībā un Latvijā svarīgos notikumus, jo vēlamies, lai mūsu skola ir mūsdienīga un interesanta šodienas bērniem!

Iekšējās kārtības noteikumi

1. Vispārīgi:

1.1. Skolas apmeklējums ir brīvprātīgs saskaņā ar vecāku pieteikumu.

1.2. Skolas sarunvaloda – latviešu valoda.

1.3. Nodarbības notiek četrās vecuma grupās, atbilstoši bērnu vecumam. 1. grupa – mazuļu grupa (0 – 2 gadi), 2. grupa – vidējā vecuma bērnu grupa (3 – 5 gadi), 3. grupa – vecāko bērnu grupa – (6 – 9 gadi), 4. grupa – pusaudžu grupa (10 gadi un vecāki)

1.4. Katru gadu, uzsākot mācības skolā, bērna vecāki vai aizbildņi (turpmāk tekstā – vecāki), kuri bērnu piesaka skolā, aizpilda pieteikumu. Pieteikumā norādītas informācijas (dzīvesvietas, e-pasta un/vai tālruņa u.c.) maiņas gadījumā, bērna vecāki nekavējoties informē skolas vadītāju vai skolotāju.

1.5. Skolas darba diena ir no plkst. 10:30 līdz 13:10. Tās kārtība:

 • Katras grupas rīta aplis plkst. 10:30.
 • Mazuļu grupas darba laiks no plkst. 10:40 līdz 11:20,
 • Vidējās bērnu grupas darba laiks no plkst. 10:40-12:10 ar starpbrīžiem,
 • Vecāko bērnu grupu darba laiks no plkst. 10:40-13:10 ar starpbrīžiem.
 • Starpbrīži starp 40 min. nodarbībām 1.starpbrīdis- 10 min. plkst.11:20 – 11:30, starpbrīdis 20 min. plkst.12:10-12:30.
 • Uzkodas un dzērienu katram bērnam sagādā vecāki un ēšana klases telpā atļauta tikai starpbrīžos

1.6. Skolā gan skolotāji, gan vecāki ar bērniem ierodas laikus, t.i., vismaz 5 minūtes pirms nodarbību sākuma.

1.7. Uz skolu atnākušos bērnus reģistrē klases žurnālā.

1.8. Nodarbību telpās bērni valkā iekštelpu apavus.

1.9. Pārtikas atkritumus un mazulīšiem nomainītās autiņbiksītes neatstāt nodarbību telpu atkritumu tvertnēs

1.10. Ja bērns nav sasniedzis 12 gadu vecumu, vecāki nodarbību laikā uzturas skolas telpās (koridorā vai brīvā klases telpā). Ja vecāks uzturas nodarbību laikā nodarbības telpā kopā ar savu bērnu, tad pilnā mērā darbojas līdzi.

1.11. Grāmatas skolas bibliotēkā pret parakstu izsniedz un pieņem skolas bibliotekāre vai cita, par to tajā brīdī atbildīgā persona. Vecāko grupu bērni drīksti paši izņemt un nodot grāmatas, mazāko grupu bērniem to drīkst darīt vecāki, ievērojot nodošanas termiņus.

1.12. Katras ģimenes pārstāvis /-ji vienu sestdienu, pilnu skolas dienu no plkst. 9.30 līdz 14.00 ir skolotāju palīgs. Ģimenes izvēlas, kura sestdiena viņiem ir ērtāka. Skolotāja palīga uzdevums šajā dienā:

 • palīdzēt sakārtot telpas (uzslaucīt, sakārtot solus, uzlikt paklāju, notīrīt tāfeli ),
 • ielaist pēc durvju zvana nodarbību kavētājus,
 • nodarbību laikā drīkst uzturēties klasē, palīdzēt skolotājam, vēlams, vidējā vecuma grupā,
 • sekot līdzi nodarbību laikam, ieskandinot sākumu un beigas,
 • rūpējas par skolas grāmatu plaukta kārtību, nepieciešamības gadījumā to sakārto
 • pēc nodarbībām palīdzēt sakopt telpas un atstāt tās saskaņā ar ģimenes centra norādīto telpu sakārtojumu.

1.13. Publiskojot skolas pasākumu fotogrāfijas un filmas:

 • Skola apņemas uzņemt un publicēt tikai tādas fotogrāfijas un filmas, kuras raksturo skolas darbību: darbs klasē, bērnu radošie darbi, pasākumi un kopbildes.
 • Fotogrāfijas un filmas tiek publicētas tikai ar vecāku atļauju.
 • Publicējot fotogrāfijas un filmas, skola par bērniem nenorāda personas datus.
 • Skolas fotogrāfijas un filmas var tikt publicētas sekojošās interneta vietnēs: skolas mājas lapā, skolas Facebook lapā, skolas avīzē un citos mēdijos, kas raksturo un reklamē skolas darbību.

2. Vecāku pienākumi:

2.1. Iedrošināt bērnus runāt latviski un pašiem ar bērniem sarunāties latviski.

2.2. Nodrošināt, lai bērni skolu apmeklētu regulāri, un informēt skolas vadītāju vai grupas skolotāju, ja bērns neieradīsies uz nodarbību vai pārtrauks mācības skoliņā.

2.3. Nodrošināt savus bērnus ar uzkodām un dzērieniem.

2.4. Sekot, lai bērni (jo īpaši mazākie) bez vecāka vai skolotāja pavadības neaiziet no skolas (nama) telpām.

2.5. Ievērot, lai bērni noliek vietā no brīvi pieejamo grāmatu plaukta, kas atrodas vidējās grupas telpā, paņemtās grāmatas. Grāmatas no citu tautu skolām ir jānoliek atpakaļ atbilstošajā plauktā.

2.6. Sekot līdzi, lai bērni ar cieņu un pieklājību izturētos pret Mēringdames ģimenes centra telpām, tā īpašumu, darbiniekiem un viesiem.

3. Bērnu (skolēnu) pienākumi:

3.1. Skolā runāt latviešu valodā (bērna iespēju robežās) gan nodarbībās, gan starpbrīžos.

3.2. Ņemt līdzi uz skolu zīmuli, pildspalvu un dzēšgumiju, mapes ar darba lapām, piezīmju burtnīcas un citus materiālus, ja tādi tiek izmantoti nodarbībās.

3.3. Uzmanīgi klausīties, kad skolotājs vai kāds cits bērns runā.

3.4. Uzvesties pieklājīgi – būt laipniem un izpalīdzīgiem.

3.5. Cienīt skolu un tās vidi, rūpēties par skolas un nama inventāru.

3.6. Nodarbību laikā nelietot mobilo telefonu, planšetdatoru.

3.7. Sakārtot aiz sevis darba vietu un sakopt savu vietu pēc ēšanas.

4. Skolotāju pienākumi:

4.1. Veicināt un iedrošināt bērnu runāšanu latviski gan nodarbībās, gan ārpus tām.

4.2. Ierasties skolā laikus, ieteicams plkst.10:00, lai sagatavotos nodarbībām.

4.3. Pēc nodarbībām novietot skolas inventāru tam paredzētajā vietā.

4.4. Pēc nodarbībām pārliecināties, ka telpa ir atstāta sakopta.

4.5. Laikus paziņot skolas vadītājam, ja nav iespējams ierasties skolā noteiktajā mācību dienā, kā arī sagatavot informāciju skolotājam, kurš aizvietos, par apgūstamo vielu.

Berlīnes Latviešu skolas  vadītāja I. Novicane

Back To Top